Select Page

Mata Kuliah Azzania Fibriani, PhD

Semester I 2015/2016

  • BI – 2105 Genetika
  • BI – 3103 Biologi Sel dan Molekul II
  • BI – 3104 Proyek Biologi Sel dan Molekul
  • BM – 3106 Rekayasa Genetika Mikroba

Semester II 2015/2016

  • BM – 2201 Biologi Sel dan Molekuler
  • BI – 1202 Biologi Sel dan Terapannya

Download